Onze aanpak

De aanpak van Stichting Sociaal Beheer Steengoed in het kort;

Een leegstaand object wordt voor een gereduceerd tarief aangeboden aan mensen die behoefte hebben aan tijdelijke woonruimte (eventueel gecombineerd met werk). Als tegenprestatie voor deze gereduceerde huur dienen bewoners een inzet te leveren in het onderhoud en het opknappen van de woon/werkruimte en de ondersteuning in een sociale wijkopgave. Hierbij kan worden gedacht aan het schoonhouden van de omgeving (fysiek), of de individuele ondersteuning van wijkbewoners (sociaal).

Steengoed heeft een oplossing gevonden waarbij er middels een gecombineerde inzet een tijdelijk gebruik van leegstand wordt gerealiseerd en waarbij er sociaal en economisch rendement wordt behaald. Dit is interessant voor de eigenaar, de tijdelijke bewoner en voor de omgeving. Het draait hier om WONENWERKEN en de WIJK.

 

Samenwerking

Stichting Sociaal Beheer Steengoed is een thematische samenwerking tussen twee maatschappelijk betrokken ondernemingen: de Huischmeesters en Polyground. Elke partij heeft een uniek type dienstverlening waarbij de zoektocht naar 'verbinding' een gedeelde rode draad vormt. Uiteindelijk zoeken we allemaal naar maatschappelijk rendement door partijen en domeinen met elkaar te verkopen.